Skip to main content

Regio Utrecht-Stad

In het ZIMIHC Theater Zuilen werd op maandag 11 december 2023 het laatste LATER Symposium georganiseerd. Professionals en vrijwilligers die met ouderen werken in Utrecht-stad en omgeving beleefden een informatieve en interactieve middag en maakten via sprekers, video's en inspiratiesessies kennis met de doelgroep 'regenboogouderen'. 

Bovendien werd tijdens het symposium de Utrechtse Alliantie Regenboog 50+ opgericht, waarin verschillende Utrechtse zorg-, welzijn- en belangen-organisaties de krachten bundelen voor goede ondersteuning voor LHBTIQ+-ouderen en inclusief werken. 

V.b.n.b. Han Bosman, John de Wit, 'Aal Goud?'

Programma

Het programma bestond uit twee plenaire delen gepresenteerd door Han Bosman en een deel met inspiratiesessies in kleinere groepen.

De globale programma-indeling zag er als volgt uit:
12.30 uur - Registratie en inloop bezoekers
13.00 uur - Plenair programma deel 1
14.00 uur - Inspiratiesessies ronde 1
15.00 uur - Pauze
15.20 uur - Inspiratiesessies ronde 1
16.20 uur - Plenair programma deel 2
17.00 uur - Borrel & netwerk moment
18.00 uur - Einde evenement

Keynote spreker John de Wit
"Hoe maak je en hou je een organisatie divers? Divers werken vraagt om een diverse organisatie, met mensen die in hun werken aansluiten bij de behoeftes van de doelgroep. Voor veel organisaties is het een fikse opgave om meer divers te worden, waarbij lastige vragen aan bot komen. Wie is onze doelgroep eigenlijk? Wanneer doen we ons werk goed? Wie kunnen het werk goed doen? Hoe komen we aan die mensen? Hoe kunnen we hen ondersteunen en zich thuis kunnen laten voelen? In deze bijdragen verken ik welke factoren een belangrijke rol spelen bij wat vaak niet minder is dan een proces van organisatieverandering. Ik doe dat op basis van mijn eigen werkervaring met diversiteit en inclusie aan grote universiteiten, binnen en buiten Nederland. Ik breng ook mijn persoonlijke queer perspectief mee".

Videoportretten
Documentairemaker Sebastiaan Kes is - met zijn Stichting Human Focus - initiatiefnemer van het project LATER. Speciaal voor het symposium maakte hij videoportretten van regenboogouderen uit de regio, die een inkijkje geven in de belevingswereld van deze ouderen. De portretten vormen op den duur, samen met de portretten uit andere regio's, de basis voor de nieuwe documentaire 'LATER'.

Muzikale noot: 'Aal Goud?'
“Aal goud?... elk en ain zichzulf?!” oftewel “Alles goed?... iedereen zichzelf?!” is een programma met levensliederen en verhalen van en over LHBTIQ+ ouderen van Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos en zanger Klaas Spekken m.m.v. pianist Tony Hoyting. Zij treden onder meer op in zorg- en welzijnsinstellingen om op een toegankelijke manier aandacht te vragen voor de situatie van deze regenboogouderen. 

Oprichting Utrechtse Alliantie Regenboog 50+
Op het symposium richtten Utrechtse partners (Buurtteams, Careyn, DOCK, NIZU, Roze 50+ en U op Leeftijd) de Utrechtse Alliantie Regenboog 50+ op, die streeft naar goede ondersteuning voor deze vaak kwetsbare doelgroep. Meer informatie over de alliantie vind je op de UAR50+ website.

In de foyer van het theater was tijdens het symposium de tentoonstelling 'LATER' te zien, met portretten en levensverhalen van regenboogouderen uit heel Nederland.

Terugblik in beeld

Op 11 december maakten fotograaf Shali Blok en videograaf Oscar Schutz beiden een sfeerreportage van het LATER Symposium Utrecht-Stad. Hieronder de foto's. De video volgt binnenkort.

Klik op de foto hieronder om de reportage te bekijken.

Inspiratiesessies

Tijdens het symposium kregen deelnemers de gelegenheid om dieper op bepaalde onderwerpen in te zoomen bij de inspiratiesessies. Er was keuze uit het volgende aanbod:

1. Samenwerking: Nu en Later
2. Cultureel Sensitief Werken in de Zorg
3. Intimiteit, Seksualiteit en Regenboogouderen
4. Transgender Ouderen
5. Zelforganisatie: Ontmoeten en Verbinden

1. Samenwerking: Nu en Later

Regenboogouderen zijn vaak onzichtbaar. Dat kan anders. Deze inspiratiesessie draagt bij aan het vergroten van sensitiviteit en passende ondersteuning van regenbooogouderen. Vroeger kwam je er meestal niet voor uit dat je homo, lesbo of bi was. Dat was een taboe. Veel ouderen, ook transgender en intersekse ouderen, durven dat nu nog steeds niet en gaan terug ‘in de kast’. Ze zijn bang buiten de boot te vallen, niet geaccepteerd en/of beschimpt te worden. Je veilig voelen, met respect behandeld worden is voor iedereen belangrijk. Dat willen we allemaal en in deze sessie verkennen we hoe we daar goed voor kunnen zorgen. Hoe bereik je regenboogouderen? Ken je hun situatie en behoeften? Welke middelen heb je ter beschikking? Wat heb je nodig? Etc.

Ervaringsdeskundigen en Roze 50+ ambassadeurs Els Bischoff, Nardie Eijsberg en Kees van den Berg geven tips en informatie. Hoe werken we samen aan een waardige oude dag in een veilige, begripvolle omgeving, voldoende ondersteunend.

2. Cultureel Sensitief Werken in de Zorg

Een inspiratie sessie over cultureel sensitief werken in de zorg. In het bijzonder als het gaat over het werken met LHBTQI+ ouderen in een verpleeghuis. Welke dilemma’s kom je tegen? En waarom is het belangrijk dat er een roze afdeling is?

Daan Smeelen zet zich al meer dan 30 jaar in voor de LHBTQI+ gemeenschap waaronder verschillende projecten met verstandelijk gehandicapten en ouderen binnen zorginstelling Amsta. Ze is opleidingscoördinator en trainer bij Amsta. Daarnaast is ze voorzitter van Stichting Homomonument waar jaarlijks regenboogevenementen, -herdenkingen en -vieringen worden gehouden.

3. Let's talk about... Seksualiteit, Intimiteit en Regenboogouderen

In deze inspiratiesessie gaan we op interactieve wijze in op de specifieke situatie van (regenboog-) ouderen in de ouderenzorg en het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit. Het delen van praktijkervaringen, adviezen en informatiebronnen komen daarbij aan de orde.

Herman Boers is trainer en expert op het gebied van seksuele en genderdiversiteit in zorg en welzijn. Herman was o.a. betrokken bij het SIVIL-project over intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg van Rutgers en Vilans, en werkte jarenlang nauw samen met Roze 50+. Hij is op dit moment ook Regenboogambassadeur Zorg en ouderen in Harderwijk.

4. Transgender Ouderen

Corine ging op haar 35e in transitie en is inmiddels al meer dan 30 jaar ervaringsdeskundige. Ze heeft een lange staat van dienst op het gebied van belangenbehartiging en is een rolmodel voor vele transvrouwen. Ook de verhalen van vele anderen hebben haar tot een deskundige op het gebied van genderdiversiteit gemaakt. Wat betekent het tegenwoordig om ‘transoudere’ te zijn? Dat thema staat centraal in haar inspiratiesessie; een open dialoog over wetgeving, regelgeving, bejegening en wat dat betekent voor jou, in je werk met ouderen.

Corine van Dun is voorzitter van Transvisie, een vereniging die de belangen behartigt van transgender personen en hun directe omgeving.

Foto: Angeliek de Jonge

5. Zelforganisatie: Ontmoeten en Verbinden

Nabuurschap, elkaar steunen, voldoende sociale contacten onderhouden en zelf de regie in handen hebben zijn belangrijke begrippen voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Naast dat het duidelijk is dat de zorg en dienstverlening in Nederland aanzienlijk minder riant gaan worden en we zolang mogelijk thuis zullen blijven wonen. Zelforganisaties zoals Regenboog 50+ in Utrecht en het Roze Stadsdorp en Roze Buddyzorg in Amsterdam leveren een bijdrage aan bovenstaande. Hoe doen ze dat, wat is daarvoor nodig en kan deze organisatievorm ook elders succesvol zijn?

Hans van Gemmert & Leen Maris (Utrecht) en David Noordhoff (Amsterdam) vertellen praktijkverhalen van 50plus COC Midden-Nederland, het Roze Stadsdorp en Roze Buddyzorg en gaan met de zaal in gesprek over de kenmerken, de (on)mogelijkheden, en hoe en wat er nodig is om soortgelijke organisaties op te zetten en draaiende te houden.