Skip to main content

Regio Amersfoort

Werk je in Midden Nederland met- of voor ouderen? En streef je naar een inclusieve invulling van je werkzaamheden? Maak op dinsdag 11 oktober op verschillende manieren kennis met LHBTI-senioren tijdens het 'LATER Symposium Regio Amersfoort'. Een interactieve middag specifiek gericht op verbetering van de zichtbaarheid en het toekomstperspectief van regenboog-ouderen in Midden Nederland.

Aanmelden
Het ICOONtheater (foto: Henry Krul)

Symposium

Het ‘LATER Symposium Regio Amersfoort’ richt zich primair op professionals in Midden Nederland die in de uitoefening van hun beroep met ouderen te maken hebben. Tijdens het symposium maak je via een interactief programma bestaande uit onder meer workshops, sprekers, dialoog en foto- en filmportretten, kennis met LHBTI-senioren. Bovendien krijg je praktische handvatten aangereikt om deze groep tijdens de uitvoering van je beroep een veilige en inclusieve omgeving te bieden.

Het symposium vindt plaats op dinsdag 11 oktober 13.30 – 18.00 uur in het ICOONtheater in Amersfoort. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar vooraf registreren is verplicht en kan van 8 t/m 30 september 2022 via het formulier onderaan deze pagina. Na registratie ontvang je een bevestiging en in aanloop naar het symposium krijg je via e-mail alle benodigde informatie rond je deelname toegestuurd.

Het ‘LATER Symposium Regio Amersfoort’ wordt georganiseerd door een regionale projectgroep bestaande uit Roze 50+ ambassadeurs, Café Koetje Amersfoort en vrijwilligers uit de LHBTI-gemeenschap en zorgbranche. De coördinatie is in handen van Stichting Human Focus en Stichting JURA. Het regionale project wordt financieel ondersteund door Gemeente Amersfoort, Gemeente Leusden, Provincie Utrecht, Stichting Roze 50+ en het VSB Fonds.

De theaterzaal van het ICOONtheater

Programma

Het programma bestaat uit een plenair gedeelte in de theaterzaal met onder meer sprekers, videoportretten, een quiz, een paneldiscussie en muziek. Daarnaast is er een gedeelte met workshops in verschillende zalen van het gebouw.

Het globale programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur - Inloop deelnemers

13.30 uur - Aanvang symposium / Plenair deel 1

14.30 uur - Workshops ronde 1

15.15 uur - Pauze

15.45 uur - Workshops ronde 2

16.30 uur - Plenair deel 2

17.30 uur - Netwerkmoment / borrel

18.00 uur - Einde symposium

Gedurende het symposium is in de hal van het ICOONtheater de foto-expositie ‘LATER’ van fotograaf Gabi van den Broek te zien.

V.b.n.b.: Keynote-spreker Aad Koster, moderator Han Bosman en Muzikaal duo Kees & Ingeborg

Plenair gedeelte

Het plenaire gedeelte wordt gepresenteerd door Han Bosman, bekend als 'DJ Han' en presentator van de talkshow 'Oudroze'. Onderdelen in dit plenaire gedeelte zijn onder meer:

Keynote-spreker Aad Koster
Aad Koster is toezichthouder bij drie zorgorganisaties en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ):"Vrijwel iedereen in de ouderenzorg werkt met volle overtuiging aan persoonsgerichte zorg voor bewoners en cliënten. De essentie daarvan is dat de verlangens en behoeften van mensen en hun naasten als uitgangspunt worden genomen. Aandacht voor de fysieke, psychische, sociale en spirituele dimensie van gezondheid en de kwaliteit van leven staat daarbij centraal. Als je als medewerker of vrijwilliger in de zorg dat goed wil doen, moet je ook weten wat onder meer de levensgeschiedenis is van die cliënt of bewoner. Daarbij hoort ook dat je je realiseert, dat er ook lhtbi-ouderen zijn. Dit (h)erkennen zorgt voor een klimaat waarin ook deze ouderen zich veilig en welkom voelen. Als toezichthouder wil ik me daar sterk voor maken". 

Videoportretten
Documentairemaker Sebastiaan Kes is met zijn Stichting Human Focus initiatiefnemer van het project LATER. Speciaal voor het symposium maakt hij videoportretten van regenboog-ouderen uit Midden Nederland die een inkijkje geven in de belevingswereld van deze ouderen. De portretten vormen - samen met videoportretten uit andere regio's - uiteindelijk de basis voor de nieuwe documentaire LATER.

Muzikale omlijsting
Kees & Ingeborg vormen sinds 2017 een muzikaal duo. Hun repertoire bestaat voornamelijk uit zelfgeschreven, persoonlijke nummers, vaak maatschappelijk betrokken, regelmatig LHBTI gerelateerd. Eén titel is b.v. ‘1982' over de 'Roze Zaterdag' die dat jaar in Amersfoort plaatsvond en eindigde in een nachtmerrie, een andere ‘Voorjaar’ gaat over ontluikende homoseksualiteit aan het begin van WOII. Kees & Ingeborg openen het symposium en zorgen ook voor een gedenkwaardige en vrolijke afsluiting. 

Beschrijvingen van andere onderdelen volgen binnenkort.

Workshops

Naast het plenaire deel krijg je als deelnemer aan het symposium de gelegenheid om (in twee rondes) aan twee van de volgende workshops deel te nemen. Je voorkeur voor specifieke workshops kan in het aanmeldingsformulier worden aangegeven.

1. LHBTI-vriendelijke zorg & De Roze Loper

Hoe kunnen we in de zorg een veilige omgeving voor LHBTI-ouderen creëren en garanderen? Een goed begin is het halve werk: de juiste aanpak bij de intake van de cliënt. LHBTI-personen moeten zich verzekerd weten van hun privacy en veiligheid. Hiermee worden tegelijkertijd eisen gesteld aan de professionals in de zorg. Zij kunnen - na erkenning en herkenning van de leefstijl van de ‘regenboogsenioren’ - de privacy en veiligheid waarborgen, zodat de cliënt te allen tijde zichzelf kan zijn. Het certificaat ‘de Roze Loper’ is hierin een belangrijk instrument in woonzorg-, thuiszorg- en welzijnsinstellingen.

Gon Teunissen en Martin Moerings zijn Roze 50+ ambassadeurs in Midden Nederland en zetten zich in voor de belangen van regenboogsenioren in deze regio.

2. Transgender Ouderen

Oudere trans personen moeten, als ze afhankelijk worden van zorg, vaak opnieuw uit de kast komen. En zorgpersoneel is dan soms nieuwsgierig hoe dat er fysiek nou allemaal uitziet. Tijdens de workshop Transgender Ouderen een ‘mini-spoedcursus’ over wat nou eigenlijk een transman, een transvrouw en een non-binaire persoon is. Aan een non-binair persoon is meestal niets bijzonders te zien aan het uiterlijk. Wel wil zo iemand anders worden aangesproken. We gaan ermee oefenen. Ook praten we met elkaar over het verschil tussen de jongere en de oudere transgender personen. En er is aandacht voor de actualiteit: Om een medische transitie te kunnen ondergaan is nu nog toestemming nodig van een ‘deskundige’. Er ligt een wetsvoorstel om die ‘deskundige’ te schrappen en de beslissing alleen bij de transpersoon te leggen. Conservatieve vrouwengroepen verzetten zich tegen dit voorstel van de regering. Ruimte voor discussie.

Corine van Dun is LHBTI-activiste en ambassadeur van Transgender Netwerk Nederland (TNN). In 2017 heeft TNN het ‘Corine van Dun Fonds’ in het leven geroepen waarmee initiatieven ter bevordering van de acceptatie van transgender personen in de Nederlandse samenleving worden ondersteund.

3. Diversiteit & culturele achtergrond

Tijdens deze workshop gaan we met elkaar in gesprek hoe we de ouderenzorg zowel cultureel als queer-vriendelijk kunnen inrichten. Wat en waar liggen de uitdagingen van queer personen van kleur, wat zijn de behoeftes, en hoe kan men dit het handigste benaderen en faciliteren?

Döne Fil is sociaal ondernemer en activist. Inmiddels al 20 jaar actief binnen het emancipatieveld en de afgelopen 12 jaar op het gebied van LHBTQIA+ emancipatie en - zichtbaarheid. Heeft zich binnen verschillende organisaties bewogen en is graag bemiddelend bezig. In het bijzonder maakt zij zich hard voor queer personen met een niet-westerse achtergrond door middel van (peer)coaching, diversiteitstrainingen/ voorlichting op scholen en in de media. Via Stichting Maruf zet zij zich in voor meer sensitiviteit voor, en zichtbaarheid van queer moslims.

4. Roze Buddyzorg en Het Roze Stadsdorp

In Amsterdam is de vrijwilligersorganisatie Roze buddyzorg actief. Een buddy biedt sociale ondersteuning voor LHBTI’s die dit nodig hebben, bijvoorbeeld bij eenzaamheid, voor een luisterend oor en om samen dingen te ondernemen. Daarnaast bestaat in Amsterdam 'Het Roze Stadsdorp', een organisatie met een bredere opzet en ruim 900 leden. Het is een netwerk voor 50+ LHBTI-ers dat allerlei bijeenkomsten organiseert, van borrels tot sportieve en culturele activiteiten. Op stedelijk- en buurtniveau. Kunnen deze organisaties een inspiratie zijn voor de regio Amersfoort? En is daarbij een rol weggelegd voor de gemeenten?

Josee Rothuizen is bestuurslid van Roze Buddyzorg en actief binnen Het Roze Stadsdorp. In deze workshop vertelt ze meer over de twee initiatieven en gaat erover in gesprek met de deelnemers.

5. Chosen Family / Regenboogfamilie Het Hogeland

LHBTI+ ouderen kunnen moeite hebben om voor hun seksuele of genderidentiteit uit te komen bij familie, bekenden, instanties of zorg- en welzijnsorganisaties. Voor deze LHBTI+ ouderen is het minder vanzelfsprekend dat ze deel uitmaken van een hecht sociaal netwerk. Dikwijls vinden zij - vanwege hun andere leefstijl en geschiedenis - geen of minder aansluiting bij bestaande initiatieven voor ouderen en dreigt sociaal isolement. Een “Chosen Family” oftewel “Regenboogfamilie” is gericht op het versterken van het lokale sociale netwerk en het vergroten van de zelfredzaamheid. De groep bestaat uit 5 tot 10 LHBTI+ ouderen en komt regelmatig bij één van hen thuis bij elkaar. Respect, veiligheid, vertrouwen en discretie zijn belangrijke pijlers van de bijeenkomsten.

Tijdens de workshop gaan we in gesprek met Gerard Robben; Roze 50+ ambassadeur in het Hogeland en stuwende kracht achter de eerste “Regenboogfamilie” van Nederland. Het project 'Support your Chosen Family' is een initiatief van Stichting Roze 50+.

Partners