Skip to main content

Regio Haaglanden

Werk je in regio Haaglanden met- of voor ouderen? En streef je ernaar je werkzaamheden zo inclusief mogelijk uit te voeren? Meld je dan aan voor het 'LATER Symposium Regio Haaglanden' op 8 juni 2023;  een informatieve en interactieve middag waarop LHBTI-ouderen uit Den Haag, Rijswijk, Delft, Leidschendam-Voorburg en omgeving centraal staan. 

Als deelnemer krijg je tussen 13.00 en 18.00 uur een afwisselend programma aangeboden. Zo maak je in korte tijd - door middel van sprekers, videoportretten en workshops - kennis met de belevingswereld van regenboogouderen en krijg je als professional handvatten aangereikt om deze groep te kunnen ondersteunen en een veilige omgeving te bieden.

Deelname aan het symposium is gratis, maar vooraf online inschrijven is verplicht. 

Aanmelden
Het Atrium van het WestCord Hotel Delft

Locatie en Programma

Het evenement vindt plaats in WestCord Hotel Delft en bestaat uit twee plenaire delen en een deel met workshops. Het globale programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur  Welkom met koffie en thee
13.30 uur  Aanvang symposium / Plenair deel 1
14.30 uur  Workshops ronde 1
15.15 uur   Pauze
15.45 uur  Workshops ronde 2
16.30 uur  Plenair deel 2
17.30 uur  Netwerkmoment / borrel
18.00 uur  Einde symposium

Gedurende het symposium is in het Atrium van WestCord Delft de foto-expositie ‘LATER’ van fotograaf Gabi van den Broek te zien.

V.b.n.b.: Eveline van de Putte, Duo Heer Halewijn en Erwin Angad-Gaur

Plenair

Het plenaire deel van het programma vindt plaats in Atrium van WestCord Delft. Onderdelen zijn onder meer:

Keynote spreker Eveline van de Putte
Misschien denk je ook wel eens dat je in je werk geen LHBTI-ouderen behandelt of tegenkomt. Is dat ook echt zo of durven LHBTI-ouderen zich nog steeds niet als zodanig kenbaar te maken? In haar toespraak neemt Eveline van de Putte je mee in de belevingswereld van deze groep ouderen door middel van verhalen, anekdotes en casuïstiek waaruit blijkt dat de ervaringen van toen nog altijd bijdragen aan het zwijgen van nu. Eveline van de Putte is auteur van tien boeken waaronder 'Stormachtig Stil, levensverhalen van roze ouderen' en 'Nieuwe Namen, levensverhalen van transgenderouderen'. Sinds 2014 reist Van de Putte door Nederland en België met de Tour d’Amour, een dialoog bijeenkomst om seksuele diversiteit en genderidentiteit binnen zorg en welzijn bespreekbaar te maken. Zij geeft regelmatig gastcolleges over LHBTI-ouderen op Hoge Scholen en trainingen aan professionals. 

Videoportretten
Documentairemaker Sebastiaan Kes is initiatiefnemer van het project LATER. Speciaal voor de symposia maakt hij videoportretten van regenboogouderen die een kijkje geven in de belevingswereld van LHBTI-ouderen in Haaglanden en omgeving. De portretten vormen, samen met die uit andere regio's - uiteindelijk de basis voor de documentaire 'LATER'.

Muzikale noot: Duo Heer Halewijn
Zanger Jeroen Manders en accordeonist René Onsia treden al bijna 35 jaar samen op. Ze leggen zich vooral toe op Nederlandstalig repertoire van voor de 2e wereldoorlog, maar speciaal voor het LATER symposium maken ze deze middag ook wat uitstapjes. Het duo opent de middag en zorgt bovendien voor een mooie afsluiting.

Dagvoorzitter

Het symposium wordt in goede banen geleid door Erwin Angad-Gaur, componist/tekstschrijver, journalist, columnist, zanger, auteur en actief in verschillende besturen en commissies. Voor COC Haaglanden en DWH presenteerde hij de afgelopen jaren onder meer de Roze Raadsdebatten 2018 en drie Regenboogdebatten in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

Workshops

Tijdens de workshops krijg je de mogelijkheid om meer de diepte in te gaan. Je kunt kiezen uit twee kortere workshops van 45 minuten of een training 'LHBTI-sensitiviteit / Persoonsgerichte zorg' (2x 45 min.). Je voorkeur kun je in het aanmeldingsformulier aangeven.

1. LHBTI-sensitiviteit / Persoonsgerichte Zorg

Ouderen die homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens hebben, zijn veelal onzichtbaar. Vroeger was het ‘gewoon’ dit soort gevoelens verborgen te houden. Schaamte komt nog veel voor onder ouderen. En ook transgender en intersekse ouderen hebben het veelal moeilijk om uit te komen wie ze echt zijn. Soms gaan ouderen, als ze zijn aangewezen op zorg, opnieuw de kast in, deels vanuit schaamte, deels vanwege een vijandige sociale omgeving, bijvoorbeeld omdat lhbti+ bewoners niet worden geaccepteerd door medebewoners.

LHBT-ouderen willen – net als anderen – zorg, ondersteuning of begeleiding in een veilige sfeer met respect voor hun leefstijl en identiteit. Hoe kun je als professional of als vrijwilliger in de zorg deze ouderen zo goed mogelijk ondersteunen? Hoe voorkom je dat ouderen weer terug in de kast gaan? In deze training krijg je praktische handvatten om deze ondersteuning handen en voeten te geven.

De training wordt verzorgd door Tika Stardust, maatschappelijk werkster bij COC Haaglanden. 
Let op! Deze training duurt 2x 45 minuten, dus er is geen ruimte om een tweede workshop te volgen. 

2. LHBTI & Levensbeschouwing

Mijn naam is Pieter Hartevelt, 57 jaar oud. Bijna mijn hele leven heb ik in Katwijk gewoond. 8 jaar geleden leerde ik mijn man Remco kennen. Sindsdien woon ik met hem samen in Rijswijk. 5 jaar geleden besloten we onze relatie met een huwelijk te bezegelen.

Ik ben geestelijk verzorger in Landscheiding (in de Haagse wijk Mariahoeve) een van de locaties van ouderenzorgorganisatie Cardia. In mijn workshop wil ik dieper ingaan op de vraag waar ouder wordende LHBTI+ personen op geloofs- en levensbeschouwelijk vlak tegenaan lopen wanneer zij te maken krijgen met afhankelijkheid en opname in een verzorgings- of verpleeghuis. Welke existentiële vragen roept dit op? Wat kan een ouderenzorgorganisatie voor deze mensen betekenen? Daarnaast wil ik iets vertellen over welke rol de geestelijk verzorger hierin kan spelen.

3. Let's talk about... SEKSUALITEIT, INTIMITEIT & REGENBOOGOUDEREN

In deze workshop gaan we interactieve wijze in op de specifieke situatie van (regenboog-) ouderen in de ouderenzorg en het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit. Het delen van praktijkervaringen, adviezen en informatiebronnen komen daarbij aan de orde.

Herman Boers is trainer en expert op het gebied van seksuele en genderdiversiteit in zorg en welzijn. Herman was o.a. betrokken bij het SIVIL-project over intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg van Rutgers en Vilans, en werkte jarenlang nauw samen met Roze 50+. Hij is op dit moment ook Regenboogambassadeur Zorg en ouderen in Harderwijk.

4. De Regenboog Soos

Roze Salon, Ouderencafé, Regenboogsoos, Zilveruitjes: onder diverse namen vinden door het hele land regelmatige bijeenkomsten plaats voor- en door regenboog-ouderen. In het pand van een COC-lidvereniging, in een buurthuis of wijkontmoetingsplaats, bij een woonzorginstelling… kortom, initiatieven om elkaar te treffen bestaan in alle vormen en smaken.

Wat maakt zo’n ontmoeting succesvol? Waarmee kleed je die bijeenkomsten op een aansprekende manier aan? Hoe bereik je je achterban? Wat is er nodig om zo’n soos op te zetten en actief te houden? Wat voor ondersteuning is daarbij gewenst?

Dries Stuij (DWH) treedt op als gespreksleider in de workshop Roze Soos, waarbij hij in gesprek gaat met ervaren organisatoren van bijeenkomsten voor regenboog-ouderen. Tips, ervaringen, do’s en dont’s passeren de revue in deze interactieve bijeenkomst voor iedereen die met (regenboog-)ouderen werkt.

5. ROZE BUDDYZORG & HET ROZE STADSDORP

Nabuurschap, elkaar steunen, voldoende sociale contacten onderhouden en zelf de regie in handen hebben zijn belangrijke begrippen voor de LHBTIQ gemeenschap. Naast dat het duidelijk is dat de zorg en dienstverlening in Nederland aanzienlijk minder riant gaan worden en we zolang mogelijk thuis zullen blijven wonen.

Zowel het Roze Stadsdorp Amsterdam (netwerk voor LHBTIQ 50 plussers) als Roze Buddyzorg Amsterdam (Sociale Ondersteuning voor de LHBTIQ gemeenschap) leveren een bijdrage aan bovenstaande. Hoe doen ze dat, wat is daarvoor nodig en kan deze organisatievorm ook elders succesvol zijn?

David Noordhoff is actief lid van het Roze Stadsdorp Amsterdam en gaat - na een korte uitleg van de twee organisaties - met de zaal in gesprek over de kenmerken, de (on)mogelijkheden, en hoe en wat er nodig is om soortgelijke organisaties op te zetten en draaiende te houden.

Organisatie

Het LATER Symposium Regio Haaglanden wordt georganiseerd in het kader van het landelijke project LATER in samenwerking met COC Haaglanden, DWH, Rainbow Seniors Rijswijk en Stichting iDb, met financiële steun van Gemeente Rijswijk, Gemeente Leidschendam-Voorburg, COC Haaglanden, Fonds 1818, Welzijn Rijswijk, Roze 50+ en het VSB fonds.

Contact of vragen? Mail naar later@dwhdelft.nl