Skip to main content

Regio Leiden

In Leiden werd op 23 mei 2023 een LATER symposium georganiseerd in Scheltema Leiden. Professionals, vrijwilligers en mantelzorgers uit Leiden en omstreken die dagelijks met ouderen te maken hebben, beleefden een informatieve en interactieve middag.

Op deze pagina een terugblik en meer informatie over vervolgstappen in de richting van een inclusievere samenleving voor regenboogouderen.

Vragen of opmerkingen over project LATER in regio Leiden? Neem contact op COC Leiden via e-mailadres later@cocleiden.nl.

Symposium

Tijdens het LATER-symposium Regio Leiden namen dagvoorzitters Debbie Helaha en Annet Struik de deelnemers mee door een interactief en gevarieerd plenair programma, onderbroken door twee rondes workshops.

Sprekers tijdens de plenaire delen waren Ivo van Spronsen (Raadslid gemeente Leiden), Keynote spreker Marten Bos en Remke Verdegem (Voorzitter van Transgender Netwerk Nederland). Er waren muzikale bijdragen van 'Duo Heer Halewijn' en videoportretten van regenboogouderen uit de regio gemaakt door documentairemaker Sebastiaan Kes.

Workshops:
- LHBTI-sensitiviteit en persoonsgerichte zorg  - door Maryse Meinen en Remke Verdegem
- LHBTI & Levensbeschouwing - door Pieter Hartevelt
- Roze Buddyzorg en Het Roze Stadsdorp - door David Noordhoff
- De Regenboogsoos - door Dries Stuij i.s.m. organisatoren van het 40+ Café van COC Leiden
- Seksualiteit, intimiteit & Regenboogouderen - door Herman Boers

In de foyer was de fototentoonstelling LATER te zien, met portretten en levensverhalen van regenboogsenioren uit heel Nederland, gefotografeerd door Gabi van den Broek. Bovendien konden deelnemers via flip-overs hun vraag & aanbod kenbaar maken m.b.t. het thema.

Sfeerverslag

Bekijk hier de video van het LATER Symposium Regio Leiden van videograaf Oscar Schutz.

Workshops

Overzicht van de workshops die tijdens het LATER Symposium Leiden werden aangeboden.

1. LHBTI-sensitiviteit / Persoonsgerichte zorg

Ouderen die homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens hebben, zijn veelal onzichtbaar. Vroeger was het ‘gewoon’ dit soort gevoelens verborgen te houden. Schaamte komt nog veel voor onder ouderen. En ook transgender en intersekse ouderen hebben het veelal moeilijk om uit te komen wie ze echt zijn. Soms gaan ouderen, als ze zijn aangewezen op zorg, opnieuw de kast in, deels vanuit schaamte, deels vanwege een vijandige sociale omgeving, bijvoorbeeld omdat lhbti+ bewoners niet worden geaccepteerd door medebewoners.

LHBT-ouderen willen – net als anderen – zorg, ondersteuning of begeleiding in een veilige sfeer met respect voor hun leefstijl en identiteit. Hoe kun je als professional of als vrijwilliger in de zorg deze ouderen zo goed mogelijk ondersteunen? Hoe voorkom je dat ouderen weer terug in de kast gaan? In deze workshop krijg je praktische handvatten om deze ondersteuning handen en voeten te geven.

Remke Verdegem is voorlichter bij COC Leiden en voorzitter van Transgender Netwerk Nederland, Maryse Meinen is voorlichter bij COC Leiden.
Foto Remke Verdegem: Jasper Groen

2. LHBTI & Levensbeschouwing

Mijn naam is Pieter Hartevelt, 57 jaar oud. Bijna mijn hele leven heb ik in Katwijk gewoond. 8 jaar geleden leerde ik mijn man Remco kennen. Sindsdien woon ik met hem samen in Rijswijk. 5 jaar geleden besloten we onze relatie met een huwelijk te bezegelen.

Ik ben geestelijk verzorger in Landscheiding (in de Haagse wijk Mariahoeve) een van de locaties van ouderenzorgorganisatie Cardia. In mijn workshop wil ik dieper ingaan op de vraag waar ouder wordende LHBTI+ personen op geloofs- en levensbeschouwelijk vlak tegenaan lopen wanneer zij te maken krijgen met afhankelijkheid en opname in een verzorgings- of verpleeghuis. Welke existentiële vragen roept dit op? Wat kan een ouderenzorgorganisatie voor deze mensen betekenen? Daarnaast wil ik iets vertellen over welke rol de geestelijk verzorger hierin kan spelen.

3. Roze Buddyzorg & Het Roze Stadsdorp

Nabuurschap, elkaar steunen, voldoende sociale contacten onderhouden en zelf de regie in handen hebben zijn belangrijke begrippen voor de LHBTIQ gemeenschap. Naast dat het duidelijk is dat de zorg en dienstverlening in Nederland aanzienlijk minder riant gaan worden en we zolang mogelijk thuis zullen blijven wonen.

Zowel het Roze Stadsdorp Amsterdam (netwerk voor LHBTIQ 50 plussers) als Roze Buddyzorg Amsterdam (Sociale Ondersteuning voor de LHBTIQ gemeenschap) leveren een bijdrage aan bovenstaande. Hoe doen ze dat, wat is daarvoor nodig en kan deze organisatievorm ook elders succesvol zijn?

David Noordhoff is actief lid van het Roze Stadsdorp Amsterdam en gaat - 
na een korte uitleg van de twee organisaties - met de zaal in gesprek over de kenmerken, de (on)mogelijkheden, en hoe en wat er nodig is om soortgelijke organisaties op te zetten en draaiende te houden.

4. De Regenboog Soos

Roze Salon, Ouderencafé, Regenboogsoos, Zilveruitjes: onder diverse namen vinden door het hele land regelmatige bijeenkomsten plaats voor- en door regenboog-ouderen. In het pand van een COC-lidvereniging, in een buurthuis of wijkontmoetingsplaats, bij een woonzorginstelling… kortom, initiatieven om elkaar te treffen bestaan in alle vormen en smaken.

Wat maakt zo’n ontmoeting succesvol? Waarmee kleed je die bijeenkomsten op een aansprekende manier aan? Hoe bereik je je achterban? Wat is er nodig om zo’n soos op te zetten en actief te houden? Wat voor ondersteuning is daarbij gewenst?

Dries Stuij (DWH) treedt op als gespreksleider in de workshop Roze Soos, waarbij hij in gesprek gaat met ervaren organisatoren van bijeenkomsten voor regenboog-ouderen. Tips, ervaringen, do’s en dont’s passeren de revue in deze interactieve bijeenkomst voor iedereen die met (regenboog-)ouderen werkt.

5. Let's talk about.. Seksualiteit, Intimiteit & Regenboogouderen

In deze workshop gaan we interactieve wijze in op de specifieke situatie van (regenboog-) ouderen in de ouderenzorg en het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit. Het delen van praktijkervaringen, adviezen en informatiebronnen komen daarbij aan de orde.

Herman Boers is trainer en expert op het gebied van seksuele en genderdiversiteit in zorg en welzijn. Herman was o.a. betrokken bij het SIVIL-project over intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg van Rutgers en Vilans, en werkte jarenlang nauw samen met Roze 50+. Hij is op dit moment ook Regenboogambassadeur Zorg en ouderen in Harderwijk.

Organisatie

Het LATER Symposium Regio Leiden werd georganiseerd in samenwerking met COC Leiden, Stichting iDb en lokale regenboogouderen, met financiële steun van Gemeente Leiden, Fonds 1818, Stichting de Carolusgulden, Het Druckerfonds en het VSB fonds.

Contact of vragen? Mail naar later@cocleiden.nl

Partners