Skip to main content

Regio Twente

Op maandag 2 oktober 2023 kwamen professionals uit de zorg- en welzijnssector, studenten en ouderen in De Vrijhof samen om kennis te maken met de doelgroep 'regenboogouderen', tijdens het LATER Symposium Regio Twente.

Een interactieve middag op het terrein van Universiteit Twente met informatie, workshops, gesprekstafels en videoportretten rond het thema LHBTI senioren. Op deze pagina vind je een terugblik op het symposium.

V.b.n.b.: De Vrijhof, Videoportretten van regenboogouderen uit de regio, Muzikale omlijsting

Programma

Een afwisselend programma liet de deelnemers in korte tijd kennismaken met de beleefwereld van regenboogouderen en bood handvatten om deze doelgroep een inclusieve en veilige omgeving te bieden. Het programma bestond uit een plenair deel met sprekers, een panel, videoportretten en muziek en daarnaast was er een gedeelte met workshops.


Programmaonderdelen:

 • Opening door dagvoorzitter Jan-Erik Plettenburg
 • Muzikale omlijsting door Regine Hilhorst en Bert van der Veen
 • Videoportret 'Ben' door Sebastiaan Kes
 • Panelbijeenkomst met wethouders en bestuurders
 • Wat weten we van Regenboogouderen? door Freerk Jager
 • 'Samen tegen eenzaamheid' door Jeroen Ottink en Henk Abels
 • Workshop ronde 1
 • Pauze
 • Workshop ronde 2
 • Muzikale omlijsting door Regine Hilhorst en Bert van der Veen
 • Videoportret 'Anne' door Sebastiaan Kes
 • Vervolgtraject Project LATER Twente
 • Afsluiting en gelegenheid tot napraten en netwerken


Gedurende het symposium was in de foyer van De Vrijhof de fototentoonstelling 'LATER' te zien met portretten van regenboogouderen uit  heel Nederland, gemaakt door fotograaf Gabi van den Broek.

Workshops en gesprekstafels

Tijdens het symposium konden bezoekers aan twee workshops/gesprekstafels deelnemen. 

1. Workshop LHBTI-sensitieve Zorg

Hoeveel regenboogouderen ken je? Ze zijn binnen ‘de zorg’ veelal onzichtbaar. Ook in 2023 vindt een groot deel van deze ouderen het moeilijk om openlijk zichzelf te zijn. Als ze zijn aangewezen op zorg, gaan velen opnieuw 'de kast in'. Waarom doen ze dat?

Het is de vraag of regenboogouderen specifieke zorg nodig hebben. Het gaat in elk geval om zorg, ondersteuning of begeleiding in een veilige sfeer met respect voor hun leefstijl en identiteit. Hoe kun je als professional of als vrijwilliger deze ouderen zo goed mogelijk helpen? En wat kan de organisatie doen om te voorkomen dat Regenboogouderen niet zichzelf durven zijn? In deze workshop krijg je praktische handvatten om deze ondersteuning te bieden.

Freerk Jager geeft trainingen over seksuele en genderdiversiteit bij COC Twente-Achterhoek, is ambassadeur Roze50+ en meer dan 40 jaar werkzaam in de Zorgsector.

2. Workshop Seksualiteit en Intimiteit “Wake Up!"

In deze interactieve workshop leggen we de focus op intimiteit en seksualiteit bij ouderen in het algemeen en regenboogouderen in het bijzonder. Wat is de betekenis van intimiteit en seksualiteit in ons algemeen welbevinden en hoe zit dat nu precies bij ouderen? En hoe zijn de lichamelijke, psychische en sociale facetten met elkaar verweven?

Vanuit deze biopsychosociale kijk worden we uitgedaagd om onze eigen opvattingen en normen te onderzoeken en te beseffen wat deze betekenen in ons werk. Ook wordt er binnen de workshop samen met deelnemers een eerste aanzet gemaakt in hoe men seksueel welzijn binnen de organisatie kan gaan vormgeven.

Gerben Keujer is gezondheidszorgpsycholoog en seksuoloog NVVS io.

3. Workshop Transgender Ouderen

Corine ging op haar 35e in transitie en is inmiddels al meer dan 30 jaar ervaringsdeskundige. Ze heeft een lange staat van dienst op het gebied van belangenbehartiging en is een rolmodel voor vele transvrouwen. Ook de verhalen van vele anderen hebben haar tot een deskundige op het gebied van genderdiversiteit gemaakt.

Wat betekent het tegenwoordig om ‘transoudere’ te zijn? Dat thema staat centraal in haar workshop; een open dialoog over wetgeving, regelgeving, bejegening en wat dat betekent voor jou in de ouderenzorg.

Corine van Dun is voorzitter van Transvisie, een vereniging die de belangen behartigt van transgendermensen en hun directe omgeving.

4. Gesprekstafels Noaberschap en Regenboogouderen

Dit is een interactieve workshop waarin de deelnemers aan drie tafels onder leiding van een gespreksleider met elkaar in gesprek gaan over een aantal uitdagende stellingen over Noaberschap. Kan deze vorm van zorg voor elkaar een bijdrage leveren aan een hogere kwaliteit van leven van de Regenboogouderen?

Er wordt gediscussieerd in de werkvorm ‘Wereldcafé’, waarbij de ideeën en meningen op een tafelkleed worden geschreven en waarop een volgende groep deelnemers voortborduurt. De resultaten van de gesprekken leveren waardevolle praktische input om zaken in de toekomst met elkaar te gaan verbeteren.

De gespreksleiders zijn: Gert Mensink van Thuisteam Twente, Mitchell Boers Nationaal talentmanager van de VVD en fractievoorzitter VVD Hengelo en Jeroen Ottink van Eén tegen eenzaamheid en acteur.

Organisatie

Het LATER Symposium Regio Twente werd georganiseerd door een projectgroep van betrokken Twentenaren in samenwerking met COC Twente-Achterhoek, Roze 50+ en Samen 1 Twente. Het symposium was gratis toegankelijk dankzij financiële steun van Gemeente Enschede, Gemeente Hengelo, Provincie Overijssel, Roze 50+ en het VSB fonds.